Nummer 1 | december 2019
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Bekijk de online versie
Nieuwsbrief
Zorg voor de jeugd
Zorg voor de Jeugd
 
 
Dit is de nieuwsbrief voor en door iedereen die actief meedoet om de zorg voor jeugd samen steeds beter te maken. De nieuwsbrief verschijnt maandelijks en bevat, naast actuele ontwikkelingen rond het programma Zorg voor de Jeugd, ook nieuws uit de diverse jeugdregio’s en het Ondersteunings­team Zorg voor de Jeugd (OZJ), voorbeeld praktijken en agenda­tips voor workshops en bijeenkomsten.
 
Basisfuncties voor lokale teams in kaart
De evaluatie van de Jeugdwet (2017) heeft een aantal ontwikkelingen rond lokale teams aan het licht gebracht, die voor verbetering vatbaar zijn. Een daarvan is, dat het voor cliënten en specialistische aanbieders niet altijd helder is wat zij wel of niet van lokale teams mogen verwachten. KPMG deed nader onderzoek en presenteert vijf basis­functies voor lokale teams.
Lees verder  
Twitter LinkedIn Facebook
 
Kwaliteitskader ‘Werken aan Veiligheid voor lokale teams en gemeenten’
Eind november hebben de VNG-commissies Zorg, Jeugd en Onderwijs en Bestuur en Veiligheid het kwaliteits­kader ‘Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten’ vastgesteld. Met dit kader kunnen gemeenten, in hun rol van opdrachtgever, de kwaliteit van de aanpak van huiselijk geweld en kinder­mishandeling in gezinnen en huishoudens op een voldoende niveau invullen. Het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) ondersteunt gemeenten hierbij met ingang van 2020 is.
Lees verder  
Twitter LinkedIn Facebook
 
Lees de regionale spiegel-factsheets
Het Ondersteunings­team Zorg voor de Jeugd (OZJ) introduceert regionale spiegel-factsheets met het doel leer- en verbeter­processen in de 42 jeugd­regio's te stimuleren en te komen tot een landelijk, regionaal en lokaal benchmark­proces waarin we jeugdhulp, -bescherming en –reclassering voor kinderen, jongeren en gezinnen systematisch beter maken en lacunes in het systeem signaleren, agenderen en oplossen.
Lees verder  
Twitter LinkedIn Facebook
 
Weten wat werkt!
Wil jij ook weten wat werkt in de samenwerking tussen jeugd­gezondheids­zorg-wijkteams-onderwijs? In het kwalitatieve onderzoek ‘De Sterkste Schakels’ is nagegaan welke werkzame elementen professionals, beleids­medewerkers en bestuurders in de praktijk ervaren.
Lees verder  
Twitter LinkedIn Facebook
 
Aftrap netwerk Met Andere Ogen
Elf inspiratie­regio’s/gemeenten vormen het hart van het nieuwe netwerk Met Andere Ogen. Regio’s met lef én uitvoerings­kracht, die in de praktijk al sterk betrokken zijn bij het verbinden van onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en jeugdhulp. De inspiratie­regio’s zijn onderdeel van het lerende netwerk Met Andere Ogen en willen samen effectiever worden in het vergroten van de ontwikkel­kansen van kinderen. Zij delen kennis en kunde, dilemma’s en succes via de website Metandereogen.nl.
Lees verder  
Twitter LinkedIn Facebook
 
Praktijkvoorbeeld: uithuisplaatsing voorkomen
Armoede. Werkeloosheid. Alcohol. In een gezin met twee jonge kinderen in de regio Noord-Veluwe leidde deze cocktail tot meerdere meldingen van huiselijk geweld. Om ervoor te zorgen dat het weer veilig werd thuis, zijn niet de kinderen maar de váder uit huis geplaatst.
Lees verder  
Twitter LinkedIn Facebook
 
Interesse in de nieuwsbrief Zorg voor de jeugd?
Meld je dan snel aan via deze button en ontvang de nieuwsbrief elke maand op het door jou opgegeven e‑mailadres. Of tip een collega!
Aanmelden  
 
Wat vind je van deze nieuwsbrief?
 
 
 
 
Twitter
Zorg voor de Jeugd