Nummer 4 | februari 2020
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Bekijk de online versie
Nieuwsbrief
Zorg voor de Jeugd
Zorg voor de Jeugd
 
 
Jongeren mogen in een gezinshuis blijven wonen tot hun 21e verjaardag
Op 30 januari zijn het ministerie van VWS, Jeugdzorg Nederland, VGN, Gezinshuis.com en Driestroom tot een gezamenlijke afspraak gekomen: Jongeren mogen in een gezinshuis blijven wonen tot hun 21e verjaardag.

En dat is goed nieuws voor de jongeren. Niet zelden komen jongeren in een gezinshuis uit onveilige en problematische situaties. Het opbouwen van stabiliteit en vertrouwen is van cruciaal belang voor hun verdere leven. Een langer verblijf in het gezinshuis, waar een vertrouwensband met de gezinshuisouders is, hebben jongeren nodig om toe te groeien naar zelfstandigheid.
Lees verder  
Twitter LinkedIn Facebook
 
Rapport toekomst gericht werken
Gemeenten en professionals zoeken bij het begeleiden van kwetsbare jongeren soms naar snelle oplossingen, maar dat werkt niet. Ten eerste is er meer nodig dan het maken van een (instrumenteel) goed plan. De randvoorwaarden moeten goed geregeld zijn zodat professionals passende en doorlopende ondersteuning kunnen aanbieden. Ten tweede is de kennis over de doelgroep in ontwikkeling. Dat concluderen onderzoekers en deelnemers aan de pilot 'Werken met een toekomstplan' van Landelijke Aanpak 16-27.
Lees verder  
 
Onderzoek naar betere samenwerking tussen huisarts en wijkteam
Wijkteams en huisartsen zijn partners in het bieden van passende hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders. Beide partijen hebben een rol in het normaliseren van opvoed- en opgroeivragen of moeilijkheden. Door een goede samenwerking kunnen kinderen en jongeren dicht bij huis de hulp krijgen die ze nodig hebben. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een beknopt literatuuronderzoek uitgevoerd naar onderzoeks- en evaluatierapporten gericht op het verbeteren van de aansluiting en samenwerking tussen het wijkteam en de huisarts en inzet van een jeugdprofessional bij de huisarts. De aandachtspunten, lessen en tips uit het onderzoek zijn gepubliceerd op de site van het NJi.
Lees verder  
 
Zo investeren wethouders in kansen voor jongeren
Wethouders vertellen in een publicatie hoe zij stappen zetten op weg naar transformatie van het jeugdstelsel. Ze treden de jeugdopgaven in hun gemeente met visie tegemoet en doen -onderbouwd- wat nodig is om die visie vorm te geven in de praktijk.

De ervaringen van de achttien wethouders die meededen aan het bestuurlijk leernetwerk zijn opgetekend in de publicatie "Nu ik groot ben – wethouders investeren in kansen voor jongeren" die op vrijdag 24 januari 2020 werd gepresenteerd aan minister Hugo de Jonge.
Lees verder  
 
Arbeidsmarktagenda jeugdhulp gepubliceerd
De Arbeidsmarktagenda jeugdhulp: continuïteit en stabiliteit in een veranderend landschap is half december 2019 gepubliceerd en markeert de start van activiteiten ter verbetering van de arbeidsmarkt in de brede jeugdhulp. Jeugdzorg Nederland, FNV Zorg en Welzijn en CNV Zorg en Welzijn zijn, de initiatiefnemers achter de agenda, hierbij ondersteund door het ministerie van VWS.
Lees verder  
Twitter LinkedIn Facebook
 
Hoge opkomst inspiratiebijeenkomst ‘Versterken van het gewone leven, vanuit het wijkgericht werken’
Op 6 februari organiseerde het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) samen met het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd de inspiratiebijeenkomst ‘Versterken van het gewone leven, vanuit het wijkgericht werken’. We deelden kennis over wat ertoe doet bij het versterken van het gewone leven. Hoe kunnen we leren van de inzichten van de lokale teams? En hoe pakt dit uit in beleid en praktijk?
Lees verder  
Twitter LinkedIn Facebook
 
Zelf communiceren over Zorg voor de Jeugd? Gebruik dan de Toolox
Gebruik dan de elementen uit de toolbox in al jouw communicatie-uitingen die betrekking hebben op de acties en activiteiten die voortvloeien uit het programma Zorg voor de Jeugd.

De ambitie van het programma Zorg voor de Jeugd is: de zorg voor de jeugd samen steeds beter maken en de transformatie in de jeugdsector gestalte geven. Speciaal voor het programma is een eigen huisstijl ontworpen om samenhang in alle activiteiten van het programma uit te stralen. De huisstijl herinnert op actieve wijze aan het belang van de gezamenlijke opgave. Het is bovenal een uitnodiging aan iedereen die professioneel betrokken is bij de zorg voor jeugd, om hieraan bij te dragen. Op de toolbox-pagina vind je een korte handleiding voor het gebruik van de middelen, actiepunt-logo’s, online banners en een Powerpoint- en Word sjabloon. Ook vind je factsheets met meer informatie over de doelen. Zo kun je helder, duidelijk én zichtbaar communiceren over Zorg voor de Jeugd.
Ga aan de slag!  
 
Interesse in de nieuwsbrief Voordejeugd?
Meld je dan snel aan via deze button en ontvang de nieuwsbrief elke maand op het door jou opgegeven e-mailadres. Of tip een collega! Aanmelden
Aanmelden  
 
Wat vind je van deze nieuwsbrief?
 
 
 
 
Twitter   Linkedin
Zorg voor de Jeugd